Leif Andersson

leif-andersson– Willow är det engelska ordet för pilträd, och det är så vi vill bygga upp bolaget – som ett träd där stammen utgör det administrativa och de olika grenarna representerar de olika verksamheterna som kan växa fritt med bara himlen som begränsning. Det kommer att ge utrymme för att utveckla specialistkompetenser. Företagen behöver inte vara beroende av att de anställda är insatta i flera typer av arbetsuppgifter. Det innebär att varje bolag får resurser och kompetens som ett större bolag, med snabbheten och flexibiliteten som ett mindre företag, säger Leif Andersson, vd Helekopter.

Helekopter hanterar den administrativa delen av byggandet av ett företag. Att dela på administrationsresurserna är kosteffektivt och en tjänst som kan erbjudas externt som del eller helt paket.

A strong trunk will help the branches focus on growth